Learning is Good Idea

Pripravili sme si pre vás komplexné online školenie v oblasti športového marketingu a sponzoringu.
Cieľom kurzu je vysvetliť všeobecný úvod do problematiky športového marketingu a sponzoringu a jeho implementácie do vašich organizácii. Ukážeme si ako nám môže pomôcť k dosahovaní športových cieľov, a tiež nástroje aké máme k dispozícii. Chceme aby marketing nebol strašiak, ale práve prostriedok, ktorý vám pomôže byť lepšími. Preto neváhajte a pozrite si viac o školení, ktoré pripravujeme.

Priebeh kurzu

Prostredníctvom 8 video lekcií vám budú vysvetlené a na reálnych príkladoch ukázané všetky relevantné zložky športového marketingu, a ako ich implementovať do vašich klubov.

Každý pondelok v týždni Vám bude sprístupnené nové video na aktuálne preberanú tému.

Každé dva týždne bude Q&A video, ktoré bude odpovedať na všetky vaše otázky k aktuálne preberaným témam.

Happy day: Na záver školenia bude stanovený jeden deň, kedy budeme celý deň k dispozícii na telefóne a odpovedať na vaše otázky a poskytovať poradenstvo vztiahnuté konkrétne pre vašu situáciu.

Pre koho je kurz určený?

Pre všetky športové kluby, športové zväzy, tiež pre jednotlivých športovcov.


Obsah kurzu

  1. Úvod, športový marketing a sponzoring, základné piliere
  2. Komunikačné kanále v športovom marketingu
  3. Sociálne siete v športe
  4. Marketing športových podujatí
  5. Značka v športe
  6. Športový sponzoring / fundraising časť 1.
  7. Športový sponzoring / fundraising časť 2.
  8. Implementácie marketing do Vašich organizácii, záver

HARMONOGRAM ŠKOLENIA:

1. 3. | spustenie registrácie
15. 6. | ukončenie registrácie
1. 7. – 31. 8. | online výukový kurz
(zmeny v harmonograme a obsahu vyhradené)

Máte akúkoľvek otázku?

OPÝTAŤ SA
REGISTRÁCIA

Platba: 10 € za každú registráciu

Ak chcete mať informácie o aktuálnom dianí a zapájať sa do diskusie navštívte aj náš FB event pre túto akciu.