Prečo som založil firmu

Môj prvý článok v tomto blogu som sa rozhodol poňať troška autobiograficky a opísať prečo toto celé vlastne vzniklo, čo ma k tomu motivovalo, ako som k tomu prišiel a čo robím. Keď začneme tou firmou, tak môžem povedať, že vždy som vedel, že skončím pri podnikaní. Je to pre mňa motivácia robiť robotu najlepšie ako to ide, pretože pri podnikaní sa vždy práca naviac ocení a dospeje k výsledkom.

Otázka teda už len znela v čom podnikať. Čakanie na ten správny nápad. Čakanie sa vyplatilo a dospel som asi k najlepšej symbióze k akej mohlo dôjsť. K spojeniu vzdelania, štúdia a toho čo ma baví, teda šport. A to znie dobre. Študujem marketing a k tomu som sám aktívny športovec. Už aj pri športe som sa vždy zaujímal o pozadie vecí, aké problémy má apod. Preto dokážem problémy lepšie identifikovať a aplikovať na ne marketingové znalosti a vyjde z toho marketing športu a táto agentúra.

Veľmi mi k tomu pomohla aj diplomová práca, ktorá riešila Financovanie športu v SR a ČR. Výskumom som skúmal náladu v športových organizáciách v oboch krajinách. A práve tieto výsledky, spätná väzba, a marketingové problémy, mi dali odpoveď na otázku v čom podnikať a motiváciu začať to riešiť. Vidím v tom príležitosť ako prispieť športu v oboch krajinách, najmä kvalitnou marketingovou podporou športových cieľov. Aby sa kluby mohli venovať tomu čo im ide najlepšie, k trénovaniu mládeže, vytváraniu kvalitného tréningového prostredia, ako pre verejnosť, tak pre aktívnych športovcov. A záležitosti, ktoré môžu byť prenechané iným, nech aj sú prenechané.

No a sme na konci, lepšie povedané, len na začiatku. Firma je na svete a jej poslaním je podporovať všetky športy k dosahovaniu ich cieľov. A vytvoriť tak v krajine lepšie miesto pre akýkoľvek šport. Prispieť k zlepšeniu športovania verejnosti a zdravšiemu Československu.

Ak sa Vám článok páči a chceli by ste byť vedieť o každom novom. Prihláste sa na odoberanie newslettera na konci stránky.